SP:n strategia 2021–2026 ja sensitiivinen kieli

Kuulumisia Suomen Partiolaisten jäsenkokouksesta ja huomioitamme liittyen vähemmistönäkökulmiin.

Tänä viikonloppuna järjestettiin Suomen Partiolaisten kuudestoista jäsenkokous. SP:n B-jäsenenä Pinkkipartio osallistui kokoukseen yhden varsinaisen ja yhden varaedustajan voimin. Pinkkipartion edustajalla oli kokouksessa puheoikeus. SP:n varsinaisia eli A-jäseniä ovat partiopiirit, joilla siis on kokouksessa puheoikeuden lisäksi äänioikeus.

Käytimme puheoikeuttamme kahteen kertaan, kun kokouksessa keskusteltiin SP:n strategian 2021–2026 sanavalinnoista.

Otimme puheenvuoroissamme kantaa Uudenmaan Partiopiirin aloittamaan keskusteluun maahanmuuttajataustainen-käsitteen käyttöstä strategiassa. Maahanmuuttajataustainen on käsitteenä viimeisten parin viikon aikana noussut yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Näissä keskusteluissa on tuotu esiin käsitteen ongelmallisuutta ja siihen joidenkin liittämiä negatiivisia merkityksiä.

Lopputulemana alkuperäinen sanoitus “Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harratuksen itselleen” hyväksyttiin, minkä lisäksi SP:n hallitukselle jätettiin ponsi eli toimenpidealoite. Ponnessa kehotetaan SP:n hallitusta käyttämään jatkossa pitkäkestoisia päätöksiä valmistellessaan (kokemus)asiantuntijakuulemisia sekä esitysten sisällön että kielen muotoilussa. Asiantuntijoiden kuuleminen tulee toteuttaa myös strategiaan hyväksytyn maahanmuuttajataustainen-käsitteen käytön osalta.

Haluamme kiittää kokousosallistujia jäsenkokouksessa käydystä strategiaan liittyvästä aktiivisesta keskustelusta. Toivottavasti kuulemme ja kuuntelemme jatkossa järjestönä vähemmistöjen ääniä aktiivisemmin.

Suomen Partiolaisten toiminnassa tulee välttää kaikenlaista toiseuttamista eli esimerkiksi vähemmistöryhmien kokemusten arvailua. Toivommekin, että Suomen Partiolaiset nostaa näkyväksi tämän todella tärkeän keskustelun ja sen taustalla vaikuttavat syyt lopputuloksesta tiedottamisen lisäksi.

Pinkkipartio haluaa jatkossakin olla mukana järjestömme suuntaa määrittävien linjausten työstössä. Odotamme innolla yhteistyötä uuden puheenjohtajiston ja myöhemmin Partioneuvostossa valittavan hallituksen kanssa.

Kuva: Pixabay