Setan Asiallisen tiedon omena -tunnustus Pinkkipartiolle

Sateenkaari-ihmisten asioita kansallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä ajava Seta ry on antanut tunnustuksen Pinkkipartio ry:n tekemälle työlle. Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain taholle, joka on levittänyt asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta tai muulla tavalla edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa. Tunnustusta on jaettu vuodesta 1991 saakka.

”Pinkkipartio ry on toiminut yhdenvertaisen harrastustoiminnan mahdollistamiseksi ja sen edistämiseksi yhden Suomen suurimman nuorisojärjestön sisällä. Pinkkipartion päämääränä on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla ja tulla mukaan partiotoimintaan avoimesti omana itsenään. Pinkkipartio on nostanut sateenkaari-ihmiset näkyviksi suomalaisessa partioliikkeessä”, kertoi valinnan tehnyt Setan hallitus perusteluistaan.


Haluamme, että lippukunnissa ja piireissä aidosti pohditaan, olemmeko valmiita ottamaan kaikki ihmiset vastaan tasa-arvoisina vai emme, ja millaisiin ulostuloihin partiossa ollaan valmiita sateenkaari-ihmisille turvallisen osallisuuden edistämiseksi.

Veera Hatakka, Pinkkipartio ry:n puheenjohtaja
Kuvassa yhdistyksen varapuheenjohtaja Käpy Tyrmi vastaanotettuaan palkinnon

Seta ry:n uutisesta lainattu haastatteluosuus:

”Partiossa vallitsee sellainen puhumisen tapa, että uskotaan partion olevan avointa kaikille, koska peruskirjaan on niin kirjattu. Näin ei kuitenkaan valitettavasti kaikkialla vielä ole, vaan monissa lippukunnissa yksittäisten johtajien asenteet vaikuttavat huomattavasti asenneilmapiiriin tai ajatellaan, että sateenkaari-ihmisiä ei ole meidän lippukunnassa, joten asiaa ei tarvitse ajatella”, kertoo Pinkkipartion puheenjohtaja Veera Hatakka.

”Olemmekin halunneet avata Suomen Partiolaisten sisällä avoimen keskustelun sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyen. Haluamme, että lippukunnissa ja piireissä aidosti pohditaan, olemmeko valmiita ottamaan kaikki ihmiset vastaan tasa-arvoisina vai emme, ja millaisiin ulostuloihin partiossa ollaan valmiita sateenkaari-ihmisille turvallisen osallisuuden edistämiseksi.”

Hatakka kertoo vastaanoton olleen Partion sisällä hyvä. Toiminnan myötä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on tehty näkyvämmiksi ja myös lippukunnissa ja piireissä on herätty ajattelemaan partiolaisten moninaisuutta monipuolisemmin. Yhdistystä on pyydetty paljon kouluttamaan ja heiltä on kysytty näkemyksiä ohjelmien toteutukseen.

”Moni on sanonut, että tiedolle on tilausta ja teemme arvokasta työtä. Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmaan on tänä vuonna kirjattu, että sateenkaaripartiolaisten ryhmään kuulumisen haasteisiin tartutaan. Viime vuonna Suomen Partiolaiset lähti tukemaan Translaki-kampanjaa. Uskomme, että meidän toiminnalla on ollut tässä iso vaikutus”, Hatakka sanoo.