Lukuvinkkejä

Suomen Partiolaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma & Parempi lippukunta –blogiteksti häirinnän ehkäisystä ja siihen puuttumisesta.

Suomen Partiolaisten valtuusto eli partioneuvosto hyväksyi partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tammikuussa. Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään, miten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutuminen varmistetaan partiotoiminnassa ja miten Suomen Partiolaiset tukee valtakunnallisena keskusjärjestönä partion alue- ja paikallisjärjestöjä toteuttamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Asiakirjassa mainitaan mm., että ” aiempaa saavutettavamman toiminnan eteen on tehtävä päämäärätietoisesti työtä” ja muistutetaan tasa-arvon tarkoittavan ”myös miesten, naisten, muunsukupuolisten tai sukupuoleltaan määrittelemättömien ihmisten välistä tasa-arvoa.” LUE LISÄÄ

Tuoreessa Parempi lippukunta –blogitekstissä kerrotaan esimerkiksi miten häirinnän tunnistaa, miten häirintää torjutaan, ja miten siihen puututaan. Tekstissä kerrotaan, kuinka esimerkiksi yhteisön oma kulttuuri voi mahdollistaa häirinnän esiintymisen: Nuorten aikuisten porukassa saatetaan kertoa härskejä vitsejä, homotella ja heitellä seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvää läppää, eikä näistä vitseistä saisi loukkaantua vaikka heitot tekisivät kipeää. Tällainen kulttuuri on ongelmallista, sillä sen seurauksena ihmiset turtuvat kokemaansa tai tekemäänsä asiattomaan kohteluun ja olettavat että tämä on normaalia toimintaa ja hyväksyttävää. LUE LISÄÄ