Fobiaa vastaan!

IDAHOT on Kansainvälinen homo-ja transfobian vastainen päivä, jota vietetään vuosittain 17.5., koska Maailman Terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden kansainvälisestä ICD-sairausluokituksesta 17.5.1990. Päivän tarkoituksena on paitsi juhlistaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta ja rikkautta, myös kiinnittää huomiota trans-ja homofobian vaikutuksiin ja erilaisiin ilmenemistapoihin.

IDAHOT on sittemmin laajentunut sisältämään myös bifobian ja interseksismin, ja tästä juontuu myös joskus siitä käytetty termi IDAHOBIT. Tässä kirjoituksessa IDAHOT käsitetään laajasti sisältäen kaikenlaisen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen perustuvan fobian.

Millaista on sukupuoleen tai seksuaalisuuteen perustuva fobia?

Tietämättömyys ilmenee monessa asiassa ja tilanteessa tahattomasti loukkaavana kielenkäyttönä, kun taas esimerkiksi transfoobikko tietoisesti ja tahallisesti syrjii, väheksyy tai loukkaa transsukupuolisia.

Transfobialla tarkoitetaan negatiivisten tunteiden tai tekojen transsukupuolisia tai sukupuoleltaan moninaisia henkilöitä kohtaan. Transfobista käytöstä on muun muassa sukupuolen ilmaisun rajoittaminen, esimerkiksi pukeutumiseen tai tietylle sukupuolelle tarkoitetun vessan käyttöön liittyen, vähättelevät ja loukkaavat ilmaukset, uhkaukset, fyysinen väkivalta, seksuaalinen ahdistelu sekä tarkoituksenmukainen sukupuolesta johtuva syrjintä.

Homofobia ilmenee usein sanallisesti, esimerkiksi “hintiksi” nimittelynä tai juorujen levittelynä. Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien ilmaisujen käyttäminen, kun haluaa ilmaista jotain negatiivista, on vahingollista ja asiatonta. Tällainen kielenkäyttö pitää yllä asenneilmapiiriä, jossa homoseksuaali on vähempiarvoinen kuin heteroseksuaali..

Bifobia kohdistuu henkilöön, joka tuntee vetoa useampaan kuin yhteen sukupuoleen. Bifobiaan liittyy usein seksuaalisen suuntautumisen vähättelyä, tai henkilöä pyydetään valitsemaan, mistä sukupuolesta pitää eniten. Biseksuaalisuus saatetaan mieltää vaiheeksi ja päättämättömyydeksi.

Interseksismi tarkoittaa, että henkilöä syrjitään tietylle sukupuolelle tyypillisten piirteiden puuttumisen tai erilaisuuden vuoksi. Piirteet voivat olla fyysisiä, hormonaalisia tai geneettisiä, eivätkä ole välttämättä feminiinisiä tai maskuliinisia, vaan niiden yhdistelmää tai ei kumpaankaan sukupuoleen viittaavia. Interseksismissä henkilöä esimerkiksi syrjitään terveydenhuollossa tai hoito on vääränlaista.

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuva fobiaa voi ilmetä netissä ja kasvotusten sekä laajemmalla rakenteellisella tasolla yhteiskunnassa, esimerkiksi terveydenhuollossa tai virastoissa. Seta on hiljattain julkaissut raportin translasten hyvinvoinnista ja oikeuksien laiminlyömisestä Suomessa. Fobia vähentää ja rajoittaa turvallisuudentunnetta, eivätkä fobian kohteena olevat voi olla vapaasti omana itsenään. Väkivallan ja syrjinnän pelko voi aiheuttaa peruuttamatonta haittaa, ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen keskuudessa.

IDAHOT ja partio

Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei ole aina näkyvää eikä sen pidäkään olla, eikä sitä pitäisi joutua tuomaan esiin pakotettuna. Tämä voi partiossa tulla eteen esimerkiksi kokoontumisissa tai leireillä, jos osallistujien erilaisuutta ei ole otettu huomioon. Avoimen kulttuurin luominen on tärkeää, jotta kaikki voivat ilmaista itseään ilman pelkoa tai vaivaannuttavia tilanteita, eikä kenenkään tarvitse tehdä itsestään numeroa. Suomessa partioliike pyrkii toivottamaan kaikki tervetulleeksi mukaan toimintaan, mutta valitettavasti lippukunnissa ja piireissä on vielä paljon parantamisen varaa asenneilmapiirissä ja tapahtumien ja leirien järjestämisessä siten, että ne oikeasti ovat kaikille turvallisia ja saavutettavia.

On rohkaisevaa, että Suomen Partiolaiset on osoittanut virallisen tukensa Kuuluu kaikille-translakikampanjalle. Pinkkipartio ry haluaa tehdä moninaisuudesta partion arkipäivää ja tehdä partiosta entistä paremman harrastuksen kaikille. Mielellämme kuulemmekin myös Sinun kokemuksistasi moninaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta partiotapahtumissa, joten älä epäröi laittaa meille viestiä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

Voit osoittaa tukea IDAHOT-päivänä (ja kaikkina muinakin!) esimerkiksi:

– pitämällä sateenkaaripinssiä tai -nauhaa

– postaamalla tai twiittaamalla aiheeseen liittyen, käyttäen #IDAHOT- ja #IDAHOBIT ‒hashtagiä

– kertomalla IDAHOT-päivästä avoimesti koulussa, työpaikalla, koloillassa, tuttavillesi ja lähipiirillesi

– puuttumalla ongelmalliseen tai loukkaavaan kielenkäyttöön

– tutustumalla lähemmin ihmisoikeuksiin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ryhmäsi kanssa (ota rohkeasti yhteyttä Pinkkipartio ry:hyn, jos tarvitset vinkkejä!)

– kiinnittämällä huomiota idahotmaisiin epäkohtiin arjessasi ja koettamalla ainakin itse toimia kaikkia kohtaan kunnioittavasti

– seuraamalla, millaisia IDAHOT-tapahtumia eri puolilla maailmaa järjestetään

– lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen

IDAHOT-päivänä on myös erittäin suotavaa juhlistaa moninaisuutta, tukea kaveria ja olla ylpeästi oma itsensä!

Lisätietoa ja linkkejä:

https://www.idahobit.org.au/index.php/get-active/the-stats

https://seta.fi/setan-raportti-translasten-hyvinvointia-ja-oikeuksia-laiminlyodaan-suomessa/

https://www.partio.fi/ajankohtaista/partion-arvokeskustelu/taustaa

https://seta.fi/?s=idahot&submit=Search